Imatinib sandoz - õhukese polümeerikattega tablett (400mg)

ATC Kood: L01XE01
Toimeaine: imatiniib
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.