Ravimid "i"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Imazol plus - kreem (10mg +2,5mg 1g) D01AC81 klotrimasool +heksamidiin
Imaverol - nahalahuse kontsentraat (100mg 1ml) QD01AC90 enilkonasool
Ingelvac mycoflex - süstesuspensioon (1annust) QI09AB13 mükoplasma
Iviverz - õhukese polümeerikattega tablett (300mg +600mg) J05AR02 lamivudiin +abakaviir
Ingelvac prrsflex eu - süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti QI09AD03 sigade reproduktiiv-respiratoorse sündroomi viirus
Insistor - süstelahus (8,9mg 1ml) QN02AC90 metadoon
Interflox oral - lahus joogivees manustamiseks (100mg 1ml) QJ01MA90 enrofloksatsiin
Interflox-100 - süstelahus (100mg 1ml) QJ01MA90 enrofloksatsiin
Intermec - süstelahus (10mg 1ml) QP54AA01 ivermektiin
Intermec plus - süstelahus (10mg +100mg 1ml) QP54AA81 ivermektiin +klorsuloon