Relifex - õhukese polümeerikattega tablett (500mg)

ATC Kood: M01AX01
Toimeaine: nabumetoon
Tootja: Meda AB