Risperidon actavis 2mg - õhukese polümeerikattega tablett (2mg)

ATC Kood: N05AX08
Toimeaine: risperidoon
Tootja: Actavis Group PTC ehf