Rosuchen - õhukese polümeerikattega tablett (5mg)

ATC Kood: C10AA07
Toimeaine: rosuvastatiin
Tootja: Antibiotice SA