Triplixam - õhukese polümeerikattega tablett (5mg +5mg +1,25mg)

ATC Kood: C09BX01
Toimeaine: perindopriil +amlodipiin +indapamiid
Tootja: Les Laboratoires Servier