Vortemyel - süstelahuse pulber (3,5mg)

ATC Kood: L01XX32
Toimeaine: bortesomiib
Tootja: Alvogen IPCo S.ar.l.