Casodex - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L02BB03
Toimeaine: bikalutamiid
Tootja: AstraZeneca UK Limited

Artikli sisukord