Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Motrin

Üldnimetus: ibuprofeen ( eye byoo PROE fen )
Kaubamärgi nimetused: Advil, Genpril, Ibu-200, Midol, Motrin, Nuprin
Mis ravim on motrin
Motrin kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks ( MSPVA ). See vähendab hormoone, mis põhjustavad põletikku ja valu kehas.

Üldnimetus: ibuprofeen ( eye byoo PROE fen )

Kaubamärgi nimetused: Advil, Genpril, Ibu-200, Midol, Motrin, Nuprin

Mis ravim on motrin

Motrin kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks ( MSPVA ). See vähendab hormoone, mis põhjustavad põletikku ja valu kehas.
Motrin’it kasutatakse, et vähendada palavikku ja ravida valu või põletikku, mis on põhjustatud paljudest tingimustest nagu peavalu, hambavalu, seljavalu, liigesepõletik, menstruaalsed krambid või väiksem vigastus.
Motrin’it võib samuti kasutada muudel eesmärkidel kui need, mis on loetletud selles ravimi juhendis.

Oluline teave Motrin’ist

Pöörduge arsti poole kui teil on südame- või vereringeprobleemide sümptomid nagu valu rinnus, nõrkus, õhupuudus, segane kõne või nägemis- või tasakaalu probleemid.
Motrin võib samuti suurendada mao või soole kõrvaltoimete tekkeohtu riski, kaasa arvatud verejooks või perforatsioon ( augu moodustamine ). Need tingimused võivad lõppeda surmaga ja seedetrakti kõrvaltoimed võivad tekkida ilma hoiatust igal ajal seni kui te kasutate Motrin’it. Vanemealistel täiskasvanutel võib olla isegi suurem oht neid tõsiseid seedetrakti kõrvaltoimeid saada.
Kontakteeruge otsekohe oma arstiga kui teil on verejooksu sümptomid maos või soolestikus: must, verine või tõrvasarnane väljaheide, veriköha või oksendamine, mis näeb välja nagu kohvipaks.
Ärge võtke seda ravimit rohkem kui ettenähtud. Motrin’i üleannustamine võib põhjustada kahju teie maole või soolestikule. Maksimaalne ibuprofeeni hulk täiskasvanutele on 800 milligrammi annuses või 3200 mg ööpäevas ( maksimaalselt 4 annust ). Kasutage ainult kõige väiksema Motrin’i hulka, et saada kergendust valu, paistetuse või palaviku vastu. Vältige selle ravimi kasutamist, kui te kasutate aspiriini, et ära hoida insulti või südameinfarkti. Motrin võib vähendada aspiriini kaitsmise efekti teie südamele ja veresoontele. Kui te peate võtma mõlemaid ravimeid, võtke Motrin’it vähemalt 8 tundi enne või 30 minutit pärast aspiriini kasutamist ( mitte enterokattega vorm ). Ärge jooge alkoholi ravikuuri ajal. Alkohol võib suurendada mao verejooksu riski, mis on põhjustatud Motrin’i tõttu.

Enne Motrin’i kasutamist

MSPVA kasutamine, nagu Motrin, võib suurendada eluohtlikke südame- või vereringe probleeme riski, kaasa arvatud südameinfarkt või insult. See risk suureneb kui kauem te kasutate MSPVA-t. Ärge kasutage seda ravimit otsekohe enne või pärast südame šundilõikust ( seda nimetatakse ka koronaararterite šunteerimine ).
Mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad ka suurendada mao või soolestiku kõrvaltoimete tekkeohtu riski, kaasa arvatud verejooks või perforatsioon ( augu moodustamine ). Need olukorrad võivad lõppeda surmaga ja seedetrakti kõrvaltoimed võivad tekkida ilma hoiatust igal ajal seni kui te kasutate MSPVA-t. Vanemealistel täiskasvanutel võib olla isegi suurem oht neid tõsiseid seedetrakti kõrvaltoimeid saada.
Ärge kasutage seda ravimit kui te olete ülitundlik ibuprofeeni, aspiriini või teise mittesteroidsete põletikuvastaste ainete suhtes.
Enne Motrin’i kasutamist informeerige oma arsti sellest, kui te olete ülitundlik mõne ravimite suhtes või kui teil on:

 • varem esinenud südameinfarkt, insult, verihüüve;
 • südamehaigus, kongestiivne südamepuudulikkus, kõrge vererõhk;
 • varem esinenud maohaavandid või verejooks;
 • astma;
 • polüübid ninas; või
 • maksa- või neerudehaigus;
 • süsteemne erütematoosne luupus ( SEL );
 • verejooks või verehüübimise häired; või
 • kui te suitsetate.

Kui teil on mõni nendest tingimustest, siis võib tekkida vajadus annuse kohandada või teha spetsiaalsed analüüsid, et võtta Motrin’i ohutult.
FDA raseduse kategooria C.  Pole teada, kas Motrin on kahjulik sündimata lapsele. Siiski, Motrin’i kasutamine raseduse 3 viimase kuu jooksul võib põhjustada sünnikahjustusi. Ärge kasutage Motrin’it raseduse ajal, välja arvatud kui arst on öelnud teile seda kasutada. Pole teada, kas ibuprofeen eritub rinnapiima või kui see võib kahjustada imetavat last. Ärge kasutage seda ravimit ilma eelnevalt arsti informeerimata sellest, et te toidate rinnaga last. Ärge andke seda ravimit lapsele ilma arsti nõuannet.

Kuidas Motrin’it kasutada?

Võtke Motrin’it täpselt juhisele vastavalt või vastavalt arstilt saadud juhistele. Ärge kasutage ravimit suuremates hulkades ega kauem kui on ettenähtud.
Ärge kasutage seda ravimit rohkem kui on ettenähtud. Motrin’i üledoos võib põhjustada kahju teie maole või soolestikule. Maksimaalne Motrin’i hulk täiskasvanutele on 800 milligrammi annuses või 3200 mg ööpäevas ( maksimaalselt 4 annust ). Kasutage ainult kõige väiksema Motrin’i hulka, et saada kergendust valu, paistetuse või palaviku vastu. Võtke ravimit koos toiduga või piimaga, et vähendada maoärritusnähte. Loksutage hästi suukaudse suspensiooni ( vedelikku ) just enne annuse mõõtmist. Et olla kindel, et te saate õiget annust, mõõtke vedelikku märgitud mõõtelusikaga või ravimi tassiga, mitte tavalise lusikaga. Kui teil ei ole mõõteseadist, pidage nõu apteekriga.
Ibuprofeeni närimistableti tuleb närida enne kui te seda neelate.
Kui te võtate Motrin’it juba pikka aega, teie arst võib paluda teid regulaarselt tulla tema juurde, et veenduda, et see ravi ei põhjusta kahjulikke mõjusid. Ärge jätke vahele ühtegi planeeritud arsti juurde minekut.
Säilitage Motrin’it toatemperatuuril, niiskuse ja kuumuse eest kaitstult. Ärge laske ravimi vedelikul külmuda.
Kui te unustate Motrin’it võtta
Kuna Motrin’it mõnikord võetakse vastavalt vajadustele, siis võib olla teil ei ole annustamisskeemi. Kui te võtate ravimit regulaarselt, võtke unustatud annus niipea kui meelde tuleb. Ent kui peagi on käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele ja oodake kuni teie järgmise regulaarse annuse ajani. Ärge võtke lisaravimit, et täiendada unustatud annust.
Kui te võtate Motrin’it rohkem kui ette nähtud.
Pöörduge arsti poole, kui olete kasutanud liiga palju seda ravimit. Üleannustamise sümptomiteks võivad olla iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, uimasus, tume- või veriroe, veriköha, pinnapealne hingamine, minestus või kooma.

Mida tuleb vältida Motrin’i kasutamise ajal?

Vältige selle ravimi kasutamist, kui te kasutate aspiriini, et ära hoida insulti või südameinfarkti. Motrin võib vähendada aspiriini kaitsmise efekti teie südamele või veresoontele. Kui te peate võtma mõlemaid ravimeid, võtke Motrin’it vähemalt 8 tundi enne või 30 minutit pärast aspiriini kasutamist ( mitte enterokattega vorm ). Ärge kasutage teist külmetuse-, allergia- või valuravimit, mis müüakse ilma retseptita, ilma eelnevalt arstiga või apteekriga konsulteerimata. Paljud ravimid, mida saab osta ilma retseptita, sisaldavad aspiriini või teist ravimit, mis on sarnased Motrin’iga ( näiteks ketoprofeen või naprokseen ). Kui te võtate koos teatud tooted, te võite juhuslikult võtta liiga palju sellise ravimi tüüpi. Lugege iga teiste ravimite ( mida te kasutate ) infolehte, et vaadata kas see sisaldab aspiriini, ibuprofeeni või naprokseeni. Ärge jooge alkoholi ravikuuri ajal. Alkohol võib suurendada maoverejooksu riski, mis on põhjustatud Motrin’i tõttu. Vältige kokkupuudet päikesevalgusega või kunstlikke UV kiirtega ( solaarium ). Ibuprofeen võib muuta naha tundlikumaks päikesevalguse vastu ja võib põhjustada päikesepõletust. Kasutage päikesekaitsetoodet ( vähemalt SPF 15 ) ja kandke kaitseriided, kui te peate päikese all olema.
Motrin’i kõrvaltoimed
Pöörduge arsti poole kui teil tekivad allergilise reaktsiooni ilmingud: nõgestõbi; hingamisraskus; näo, huulte, keele või kurgu paistetus. Lõpetage Motrin’i kasutamine ja kontakteeruge otsekohe oma arstiga, kui teil tekib mõni nendest tõsistest kõrvaltoimetest:

 • valu rinnus, nõrkus, õhupuudus, segane kõne, nägemis- või tasakaalu probleemid;
 • must, verine või tõrvasarnane väljaheide;
 • veriköha või oksendus, mis näeb välja nagu kohvipaks;
 • paistetus või kiire kehakaalu tõus;
 • kui te urineerite vähem kui tavaliselt või üldse mitte;
 • iiveldus, kõhuvalu, madal palavik, söögiisu langus, tume uriin, savi värvi väljaheide, kollatõbi ( naha või silmade kollasus );
 • palavik, kurguvalu ja peavalu koos raske villiga, koorimine ja punane nahalööve;
 • muljutused, raske surisev tunne, tuimus, valu, lihasnõrkus; või
 • palavik, peavalu, kaela kangus, külmavärinad, suurenenud tundlikkus valguse vastu, purpur lööve nahal ja/või krambid.

Motrin’i vähem tõsised kõrvaltoimed:

 • maoärritus, kerge kõrvetis, kõhulahtisus, kõhukinnisus;
 • kõhupuhitus, kõhugaasid;
 • pearinglus, peavalu, närvilisus;
 • nahasügelus või lööve;
 • hägus nägemine; või
 • kohin kõrvus.

See ei ole täielik kõrvaltoimete loetelu ja muud kõrvaltoimed võivad tekkida. Kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, pöörduge oma arsti poole, et meditsiinilist nõu saada.

Millised teised ravimid mõjutavad Motrin’it?

Palun informeerige oma arsti sellest, kui te kasutate antidepressante nagu tsitalopraam ( Celexa ), duloksetiin ( Cymbalta ), estsitalopraam ( Lexapro ), fluoksetiin ( Prozac, Sarafem, Symbyax ), fluvoksamiin ( Luvox ), paroksetiin ( Paxil ), sertaliin ( Zoloft ) või venlafaksiin ( Effexor ). Nende ravimite kasutamine koos Motrin’iga võib põhjustada kerget verevalumit ja verejooksu.
Enne Motrin’i kasutamist informeerige oma arsti sellest, kui te kasutate järgmisi ravimeid:

 1. aspiriin või teised MSPVA-d ( mittesteroidsed põletikuvastased ained ) nagu diktofenak ( Voltaren ), etodolak ( Lodine ), flurbiprofeen ( Ansaid ), indometatsiin ( Indocin ), ketoprofeen ( Orudis ), ketorolak ( Toradol ), mefenamik hape ( Ponstel ), meloksikaam ( Mobic ), nabumetoon ( Relafen ), naprokseen ( Aleve, Naprosyn ), piroksikaam ( Feldene ) ja teised;
 2. AKE inhibiitor nagu benasepriil ( Lotensin ), kaptopriil ( Capoten ), fosinopriil ( Monopril ), enalapriil ( Vesotec ), lisinopriil ( Prinivil, Zestril ), moeksipriil ( Univasc ), perindopriil ( Aceon ), kvinapriil ( Accupril ), ramipriil ( Altace ) või trandolapriil ( Mavik );
 3. liitium ( Eskalith, Lithobid );
 4. diureetikumid nagu furosemiid ( Lasix );
 5. metrotreksaat ( Rheumatrex, Trexall );
 6. hormoonid ( prednisoon ja teised ); või
 7. ravim, mis lahjendab verd nagu varfariin ( Coumadin ).

Kui te kasutate mõnda nendest ravimitest, siis te ei saa Motrin’i kasutada või võib tekkida vajadus annuse kohandada või teha spetsiaalsed analüüsid ravi ajal.
Teised ravimid, mis ei ole nimetatud selles infolehes, võivad Motrin’it mõjutada. Palun informeerige oma arsti sellest, kui te kasutate mingeid teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seal hulgas vitamiinid, mineraalid, taimsed tooted ja ravimid mida kirjutasid välja  teised arstid. Ärge alustage kasutama uut ravimit ilma eelnevalt oma arsti informeerimata.