Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Telzir

ATC Kood: J05AE07
Toimeaine: fosamprenavir calcium
Tootja: ViiV Healthcare UK Limited  

Artikli sisukord

Telzir

Telzir on ravim, mis sisaldab toimeainena fosamprenaviiri. Seda turustatakse roosade piklike tablettidena (700 mg) ja suukaudse suspensioonina (50 mg/ml).

Telzir