Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Abraxane

ATC Kood: L01CD01
Toimeaine: paclitaxel
Tootja: Celgene Europe Ltd.  

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimivorm Manustamisviis Pakendi iseloomustus Pakendi sisu Pakendi suurus 

EU/1/07/428/001 Abraxane 5 mg/ml Infusioonisuspensiooni pulber Intravenoosne viaal (klaas) 100 mg 1 viaal