Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Forsteo

ATC Kood: H05AA02
Toimeaine: teriparatide
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

Forsteo

Forsteo sisaldab toimeainena teriparatiidi (üks 2,4 ml eeltäidetud pensüstel sisaldab 600 mikrogrammi teriparatiidi).

Forsteo