Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ilaris

ATC Kood: L04AC08
Toimeaine: canakinumab
Tootja: Novartis Europharm Ltd

Artikli sisukord

 

 

 

 Müügiloa nr Euroopa Liidus

Ravimi väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamistee

Pakendi iseloomustus

Pakendi sisu (kontsentratsioon)

Pakendi suurus

EU/1/09/564/001

Ilaris

150 mg

Süstelahuse pulber

Subkutaanne

viaal (klaas)

1 viaal

 

EU/1/09/564/002

Ilaris

150 mg

Süstelahuse pulber

Subkutaanne

viaal (klaas)

4 (1x4) viaali

 

EU/1/09/564/003

Ilaris

150 mg

Süstelahuse pulber ja lahusti

Subkutaanne

pulber: viaal (klaas); lahusti: viaal (klaas)

pulber: 150 mg; lahusti: 1 ml (150 mg/ml)

1 viaal (pulber) + 1 viaal (lahusti) + 1 injektsioonisüstal + 1 nõel + 2 viaali adapterit + 4 puhastus-tampooni