Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

ViraferonPeg

ATC Kood: L03AB10
Toimeaine: peginterferon alfa-2b
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.  

Artikli sisukord

ViraferonPeg

ViraferonPeg 50 mikrogrammi pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks

 

ViraferonPeg