Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Beromun - Beromun kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: L03AX11
Toimeaine: tasonermin
Tootja: Boehringer Ingelheim International GmbH

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi välja-mõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/99/097/001 Beromun 1 mg/5 ml Pulber ja lahusti infusioonilahu se jaoks isoleeritud jäseme perfusiooniks (intra-arteriaalseks kasutamiseks) Pulber: viaal (klaas) Lahusti: ampull (klaas) Pulber: 1 mg Lahusti: 5 ml (0,2 mg/ml) 4 viaali + 4 ampulli