Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Efient

ATC Kood: B01AC22
Toimeaine: prasugrel
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamistee Pakendi iseloomustus Pakendi suurus

EU/1/08/503/001 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 14 tabletti

EU/1/08/503/002 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 28 tabletti

EU/1/08/503/003 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 30 x 1 tablett

EU/1/08/503/004 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 56 tabletti

EU/1/08/503/005 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 84 tabletti

EU/1/08/503/006 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 90 x 1 tablett

EU/1/08/503/007 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 98 tabletti

EU/1/08/503/008 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 14 tabletti

EU/1/08/503/009 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 28 tabletti

EU/1/08/503/010 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 30 x 1 tablett

EU/1/08/503/011 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 56 tabletti

EU/1/08/503/012 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 84 tabletti

EU/1/08/503/013 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 90 x 1 tablett

EU/1/08/503/014 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 98 tabletti

EU/1/08/503/015 Efient 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 30 tabletti

EU/1/08/503/016 Efient 10 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu) 30 tabletti