Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Paxil

Üldnimetus: paroksetiin ( pa ROX a teen )
Kaubamärgi nimetused: Paxil, Paxil CR, Pexeva
Mis ravim on paxil
Paxil on antidepressant, mis kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitoriks ( SSTI ).

 

Üldnimetus: paroksetiin ( pa ROX a teen )

Kaubamärgi nimetused: Paxil, Paxil CR, Pexeva

Mis ravim on paxil

Paxil on antidepressant, mis kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitoriks ( SSTI ).

See taastab serotoniini tasakaalu, looduslik aine ajus, mis aitab parandada teatud meeleolu probleeme.
Paxil’it kasutatakse depressiooni, obsessiiv-kompulsiivse häire, ärevushäirete, traumajärgse stressihäire ja premenstruaalse düsfoorilise häire raviks.
Paxil’it võib samuti kasutada muudel eesmärkidel, mis ei ole siin nimetatud.

Oluline teave Paxil’ist

Teil võivad tekkida enesetapumõtted kui te alustate kasutada antidepressanti nagu Paxil, eriti kui te olete noorem kui 24 aastat. Teie arst peab teid regulaarselt kontrollima vähemalt esimese 12 ravinädala jooksul.
Kontakteeruge otsekohe oma arstiga kui teil on uued või halvenenud sümptomid nagu: meeleolu või käitumise muutused, rahutus, paanikahood, unehäired või kui te tunnete, et olete impulsiivne, ärritatud, erutatud, vaenulik, agressiivne, rahutu, hüperaktiivne ( vaimselt või füüsiliselt ), rohkem masendunud või kui teil on enesetappu või vigastamise mõtted. Paxil võib põhjustada südame defekte või tõsiseid eluohtlikke kopsu probleeme vastsündinutel imikutel, kelle emad kasutavad ravimit raseduse ajal. Kuid, teil võib olla korduv depressioon kui te lõpetate antidepressante kasutamine raseduse ajal. Kui te plaanite rasestuda või rasestute Paxil’i kasutamise ajal, ärge lõpetage ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Ärge võtke Paxil’it koos pimosiidiga ( Orap ), tioridasiiniga ( Mellaril ) või monoamiini oksüdaasi inhibiitoriga ( MAO inhibiitor ) nagu isokarboksasiid ( Marplan ), fenelsiin ( Nardil ), rasagiliin ( Azilect ), selegiliin ( Eldepryl, Emsam ) või tranüülküpromiin ( Parnate ).

Enne Paxil’i kasutamist

Ärge võtke Paxil’it kui te kasutate pimosiid’it ( Orap ), tioridasiin’it ( Mellaril ) või MAO inhibiitorit nagu isokarboksasiid ( Marplan ), tranüülküpromiin ( Parnate ), fenelsiin ( Nardil ), rasagiliin ( Azilect ) või selegiliin ( Eldepryl, Emsam ). Tõsised ja mõnikord fataalsed reaktsioonid võivad tekkida kui te kasutate neid ravimeid koos Paxil’iga. Te peate ootama vähemalt 14 päeva pärast MAO inhibiitori kasutamise lõpetamist enne kui te saate Paxil’it võtta. Pärast Paxil’i kasutamise lõpetamist te peate ootama vähemalt 14 päeva enne MAO inhibiitori kasutamise alustamist.
Enne Paxil’i kasutamist informeerige oma arsti sellest, kui te olete ülitundlik mõne ravimite suhtes või kui teil on:

 • maksa- või neeruhaigus;
 • verejooksu või vere hüübimise häire;
 • krambid või epilepsia; või
 • bipolaarne häire ( maniakaalne depressioon ) või varem esinenud ravimi kuritarvitamine või enesetapumõtted.

Kui teil on teatud seisundid, teil võib tekkida vajadus annuse kohandada või teha spetsiaalsed analüüsid, et ohutult Paxil’it kasutada.
Teil võivad tekkida enesetapumõtted antidepressandi kasutamise ajal, eriti kui te olete noorem kui 24 aastat. Informeerige oma arsti sellest, kui teil on halvenenud depressioon või enesetapumõtted mõni nädala kestnud ravi jooksul või kui teie annus on muutunud.
Teie pere või hooldajad samuti peavad valvas olema teie meeleolu muutusest või sümptomitest.
Arst peab teid regulaarselt kontrollima vähemalt esimese 12 ravinädala jooksul.
FDA raseduse kategooria D. Paxil võib põhjustada südame defekte või tõsiseid eluohtlikke kopsu probleeme vastsündinutel imikutel, kelle emad kasutavad ravimit raseduse ajal. Kuid, teil võib olla korduv depressioon kui te lõpetate antidepressante kasutamine raseduse ajal. Kui te plaanite rasestuda või rasestute Paxil’i kasutamise ajal, ärge lõpetage ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstilt informeerimata. Paroksetiin eritub rinnapiima ja võib kahjustada imetavat last. Ärge kasutage seda ravimit ilma eelnevalt oma arsti informeerimata sellest, kui te toidate rinnaga last.

Kuidas Paxil’it kasutada?

Võtke Paxil’it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Ärge kasutage ravimit suuremates hulkades ega võtke seda kauem kui on ettenähtud. Arst võib aeg-ajalt muuta teie annust, et olla kindel, et te saate parima tulemusi.
Proovige võtta Paxil’it iga päev samal kellaajal. Järgige juhiseid teie ravimi infolehel.
Ärge tabletti purustage, närige ega murdke. Tabletid tuleb tervelt alla neelata. See on spetsiaalselt tehtud, et lasta ravimit aeglaselt organismi sisse. Tabletti purustamine põhjustab liiga palju ravimi vabastamist korraga. Loksutage Paxil’i vedelikku just enne annuse mõõtmist. Et olla kindel, et te saate õiget annust, mõõtke vedelikku märgitud mõõtelusikaga või ravimi tassiga, mitte tavalise lusikaga. Kui teil ei ole mõõteseadist, pidage nõu apteekriga.
See võib võtta kuni 4 Paxil’i kasutamise nädalat enne kui teie sümptoomid parandavad. Et parimaid tulemusi saada, jätkake ravimit kasutama juhisele vastavalt. Konsulteerige oma arstiga kui teie sümptoomid ei paranda pärast 4 ravi nädalat.
Teil võivad tekkida taandumise sümptoomid ( nagu ärevus, pearinglus, tuimus või surisev tunne, kohin kõrvus, segasus või käitumise muutused ) pärast Paxil’i kasutamise lõpetamist. Ärge lõpetage Paxil’i kasutamist ilma eelnevalt oma arstiga konsulteerimata.
Säilitage Paxil’it toatemperatuuril, niiskuse ja kuumuse eest kaitstult..
Kui te unustate Paxil’it võtta
Võtke unustatud annus niipea kui meelde tuleb. Ent kui peagi on käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele ja võtke järgmist annust juhisele vastavalt. Ärge võtke lisaravimit, et täiendada unustatud annust.
Kui te võtate Paxil’it rohkem kui ette nähtud
Pöörduge arsti poole kui olete kasutanud liiga palju seda ravimit. Üleannustamise sümptoomideks võivad olla iiveldus, oksendamine, värisemine, higistamine, vähenenud urineerimine, hägus nägemine, kiire südametukse, segasus, agressioon, krambid või kooma.

Mida tuleb vältida Paxil’i kasutamise ajal?

Vältige alkoholi tarbimist, see võib suurendada mõnda Paxil’i kõrvaltoimeid. Külmetuse või allergiaravim, valu rahustavad ravimid, unerohi, lihaste lõdvestaja ja ravim, mida kasutatakse rünnaku või ärevuse raviks, võivad  lisada unisusele, mida põhjustab Paxil. Informeerige oma arsti sellest, kui te korrapäraselt kasutate mõnda nendest ravimitest või teisi antidepressante. Paxil võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad kahjustada teie mõtlemist või reaktsioone. Olge ettevaatlik, kui te juhite autot või teete midagi, mis nõuab teid tähelepanelik või ärkvel olla.
Paxil’i kõrvaltoimed
Pöörduge arsti poole kui teil tekivad allergilise reaktsiooni ilmingud: nahalööve või nõgestõbi; hingamisraskus; näo, huulte, keele või kurgu paistetus. Pöörduge viivitamata oma arsti poole kui teil tekkib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, eriti kui need on uued sümptomid või kui need muutuvad halvemaks: meeleolu muutused, rahutus, paanikahood, unehäired, ärrituvus, ärevus, agressiivsus, raske rahutus, maania ( vaimne ja/või füüsiline hüperaktiivsus ), enesetapu või enda vigastamise mõtted.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole kui teil tekkib mõni tõsine kõrvaltoime:

 • kerged verevalumid või verejooks ( nagu ninaverejooks );
 • väga kanged lihased ( jäigad ), kõrge palavik, higistamine, kiired või ebatasased südamelöögid, värisemine, üliaktiivsed refleksid;
 • iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, söögiisu langus, vankumise tunne, koordinatsiooni kaotus; või
 • peavalu, kontsentreerumise probleemid, mäluprobleemid, nõrkus, segasus, viirastused, minestus, krambid, pinnapealne hingamine või hingamine, mis peatub.

Paxil’i vähem tõsised kõrvaltoimed:

 • närviline enesetunne;
 • uimasus, pearinglus;
 • magamise probleemid ( unetus );
 • kerge iiveldus, kõhukinnisus;
 • kehakaalu muutused;
 • vähenenud seksuaalsoov, impotentsus või orgasmi probleem; või
 • suukuivus, haigutamine või kohin kõrvus.

See ei ole täielik kõrvaltoimete loetelu ja muud kõrvaltoimed võivad tekkida. Kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, pöörduge oma arsti poole, et meditsiinilist nõu saada.

Millised teised ravimid mõjutavad Paxil’it?

Konsulteerige oma arstiga enne valu, artriidi, palaviku või turse ravimi kasutamist. Sealhulgas aspiriin ja MSPVA ( mittesteroidsed põletikuvastased ained ) nagu ibuprofeen ( Advil, Motrin ), naprokseen ( Aleve, Naprosyn ), diklofenak ( Voltaren ), indometatsiin, piroksikaam ( Feldene ), nabumetoon ( Relafen ), etodolak ( Lodine ) ja teised. Nende ravimite kasutamine koos Paxil’iga võib põhjustada seda, et te võite kergelt veritseda või end vigastada.
Paljud ravimid võivad põhjustada Paxil’i koostoimeid. Allpool on ainult osaline loetelu. Informeerige oma arsti sellest, kui te kasutate:

 1. ravim mis lahjendab verd nagu varfariin ( Coumadin );
 2. tsimetidiin ( Tagamet );
 3. fosamprenavir ( Lexiva );
 4. linesoliid ( Zyvox );
 5. ritonavir ( Norvir );
 6. naistepuna;
 7. tamoksifeen ( Nolvadex, Soltamox );
 8. teofüliin ( Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl );
 9. tramadool ( Ultram );
 10. trüptofaan ( mida nimetatakse ka L-trüptofaan’iks );
 11. südameravim nagu digoksiin ( digitalis, Lanoxin ), flekainiid ( Tambocor ), kinidiin ( QuinaGlute, Quinidex, Quin-Release ), risperidoon ( Risperdal ) või propafenoon ( Rhythmol );
 12. muu antidepressant nagu amitriptüliin ( Elavil ), tsitalopraam ( Celexa ), desipramiin ( Norpramin ), estsitalopraam ( Lexapro ), fluoksetiin ( Prozac, Saratem ), fluvoksamiin ( Luvox ), imipramiin ( Tofranil ), nortriptülliin ( Pamelor ) või sertaliin ( Zoloft );
 13. ravim, mida kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks, kloorpromasiin ( Thorazine ), flufenasiin ( Permitil, Prolixin ), haloperidool ( Haldol ), liitium ( Lithobid, Eskalith ) või perfenasiin ( Trilafon ); või
 14. almotriptaan ( Axert ), frovatriptaan ( Frova ), sumatriptaan ( Imitrex ), naratriptaan ( Amerge ), risatriptaan ( Maxalt ) või zolmitriptaan ( Zomig ).

See ei ole täielik loetelu ja muud ravimid võivad põhjustada Paxil’i koostoimeid. Palun informeerige oma arsti sellest, kui te kasutate mistahes teisi ravimeid, sealhulgas ravimid mida saab osta ilma retseptita: vitamiinid, mineraalid, taimsed tooted ja ravimid, mida kirjutasid välja teised arstid. Ärge alustage kasutama uut ravimit ilma eelnevalt oma arsti informeerimata.