Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Symbyax

 

Symbyax

Üldnimetus: fluoksetiin ja olansapiin

Tootenimetused: Symbyax

Mis ravim on symbyax

Symbyax sisaldab fluoksetiini ja olasapiini kombinatsiooni. Fluoksetiin on selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ( ingl k. SSRIs ) ravimigruppi kuuluv antidepressant.
Olansapiin on antipsühhootiline ravim. Need ravimid mõjutavad ajukemikaale.
Symbyaxi kasutatakse bipolaarse häire ( maniakaalse depressiooni ) poolt põhjustatud depressiooni raviks. Symbyaxi võidakse kasutada ka teistel, siinkohal mainimata jäänud eesmärkidel.

Oluline informatsioon Symbyaxi kohta

Symbyax ei ole mõeldud kasutamiseks dementsusega seonduvate psühhootiliste seisundite puhul. Eakamate patsientide puhul, kel esineb dementsusega seonduvaid seisundeid, võib Sybyax põhjustada südamepuudulikkust, ootamatut surma või kopsupõletikku. Ärge tarvitage Symbyaxi koos järgnevate ravimitega: pimosiid ( Orap ), tioridasiin ( Mellaril ) või monoamiini oksüdaasi inhibiitor ( MAOI ), nagu näiteks isokarboksasiid ( Marplan ), rasagiliin ( Azilect ), fenelsiin ( Nardil ), selegiliin ( Eldepryl, Emsam ) või tranüülküpromiin ( Parnate ).
Kui alustate antidepressandi võtmist, võib teil esineda enesetapumõtteid, eriti kui olete noorem kui 24-aastane. Teie arst peab teid regulaarsetel visiitidel kontrollimas käima vähemalt 12 esimese ravinädala jooksul.
Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb uusi või süvenevaid sümptomeid, nagu näiteks: muutused meeleolus või käitumises, ärevus, paanikahood, uneprobleemid või impulsiivsus, ärrituvus, erutatus, vaenulikkus, agressiivus, rahutus, hüperaktiivsus ( vaimne või füüsiline ), suurenenud depressioon või enesetapu- või enesevigastamismõtted.
Symbyax võib põhjustada veresuhkru kõrgenenud taset ( hüperglükeemiat ). Sümptomite hulka kuuluvad suurenenud janutunne, isutus, tavapärasest sagedasem urineerimisvajadus, iiveldus, oksendamine, uimasus, kuiv nahk ja suukuivus. Kui olete diabeetik, kontrollige Symbyaxi tarvitamise ajal regulaarselt oma veresuhkru taset.
SSRI antidepressandid võivad põhjustada tõsiseid või eluohtlikke kopsuprobleeme vastsündinutel, kelle ema on seda ravimit raseduse ajal tarvitanud. Ent teie depressioon võib naaseda, kui lõpetate raseduse ajal antidepressantide tarvitamise. Kui plaanite rasestuda või jääte rasedaks Symbyaxi tarvitamise ajal, ärge lõpetage ravimi tarvitamist ilma esmalt oma arstiga nõu pidamata.

Mida ma peaksin enne Symbyaxi tarvitamist tervishoiutöötajaga arutama?

Symbyax ei ole tarvitamiseks dementsusega seonduvate seisundite korral. Vanematel patsientidel, kel esineb dementsusega seonduvaid seisundeid, võib Symbyax põhjustada südamepuudulikkust, äkksurma või kopsupõletikku. Ärge kasutage seda ravimit, kui tarvitate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • pimosiid ( Orap );
 • tioridasiin ( Mellaril ); või
 • MAO inhibiitor, nagu näiteks isokarboksasiid ( Marplan ), tranüülküpromiin ( Parnate ), fenelsiin ( Nardil ), rasagiliin ( Azilect ) või selegiliin ( Eldepryl, Emsam ).

Neid ravimeid koos Symbyaxiga võttes võivad tekkida tõsised ja vahel surmaga lõppevad reaktsioonid. Pärast MAO inhibiitori tarvitamist tuleb enne Symbyaxi võtmist oodata vähemalt 14 päeva. Pärast Symbyaxi tarvitamise lõpetamist peate ootama vähemalt 5 nädalat, enne kui tarvitate tioridasiini ( Mellaril ) või MAO inhibiitorit.
Enne Symbyaxi tarvitamist teavitage oma arsti, kui olete mõnele ravimile allergiline, te suitsetate või kui teil on:

 • maksahaigus;
 • südamehaigus, kõrge või madal vererõhk või teil on esinenud südameatakk või insult;
 • diabeet;
 • haigushood või epilepsia;
 • glaukoom;
 • paralüütiline iileus ( maohaigus );
 • suurenenud eesnääre; või
 • teil on esinenud ravimite väärkasutamist või enesetapumõtteid.

Kui teil esineb mõni neist seisunditest, on võimalik, et vajate Symbyaxi ohutuks tarvitamiseks doosi korrigeerimist või spetsiaalseid teste.
Antidepressandi võtmist alustades võib teil esineda enesetapumõtteid, eriti kui olete noorem kui 24-aastane. Teavitage oma arsti, kui ravi esimeste nädalate või doosi muutmise ajal teie depressioonisümptomid või enesetapumõtted süvenevad.
Teie perekond või hooldajad peaksid olema valvsad muutuste suhtes teie meeleolus või sümptomite puhul. Teie arst peab teid regulaarsetel visiitidel kontrollimas käima vähemalt 12 esimese ravinädala jooksul.
FDA raseduse kategooria C. SSRI antidepressandid võivad põhjustada tõsiseid või eluohtlikke kopsuprobleeme vastsündinutel, kelle ema on seda ravimit raseduse ajal tarvitanud. Ent teie depressioon võib naaseda, kui lõpetate ravimi tarvitamise esmalt oma arstiga nõu pidamata. Symbyax võib edasi kanduda rinnapiima ja võib kahjustada rinnaga toidetavat last. Ärge tarvitage Symbyaxi ilma oma arsti teavitamata, kui toidate last rinnaga. Ärge andke ilma arsti nõuandeta Symbyaxi nooremale kui 18-aastasele.

Kuidas ma peaksin Symbyaxi tarvitama?

Tarvitage Symbyaxi teile arsti poolt tehtud ettekirjutusi täpselt järgides. Ärge tarvitage ravimit suuremas koguses või pikemalt kui soovitatud teie arsti poolt. Järgige retseptil olevaid juhiseid.
Symbyaxi võib sisse võtta koos toiduga või ilma. Proovige Symbyaxi võtta iga päev samal kellaajal. Sümptomite vähenemine võib ilmneda alles pärast 4-nädalast Symbyaxi tarvitamist. Parimate tulemuste saavutamiseks jätkake ravimi juhistekohast tarvitamist. Pidage nõu oma arstiga, kui teie sümptomid ei vähene pärast 4-nädalast ravi.
Symbyax võib põhjustada veresuhkru kõrgenenud taset ( hüperglükeemiat ). Sümptomite hulka võivad kuuluda suurenenud janutunne, isutus, tavapärasest sagedasem urineerimisvajadus, iiveldus, oksendamine, uimasus, kuiv nahk ja suukuivus. Kui olete diabeetik, kontrollige Symbyaxi tarvitamise ajal regulaarselt oma veresuhkru taset.
Säilitage Symbyaxi toatemperatuuril ning eemal niiskusest ja kuumusest.

Mis juhtub, kui mul jääb doos võtmata?

Võtke ununenud doos esimesel võimalusel. Kui on peaaegu aeg teie järgmiseks doosiks, jätke ununenud doos võtmata ja tarvitage ravimit järgmisel plaanijärgsel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, et korvata võtmata jäänud doosi.

Mis juhtub, kui ma üledoseerin?

Pöörduge abi saamiseks kiirabi poole, kui usute, et olete Symbyaxi liiga suures koguses tarvitanud.  Üledoosi sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus, oksendamine, treemor, kõnelemis- või nägemisraskused, haigushoog ( krambid ) ja kooma.

Mida ma peaksin Symbyaxi tarvitamise ajal vältima?

Jooge piisavalt vedelikke, eriti kuuma ilma ning kehalise koormuse korral. Symbyaxi tarvitamise ajal on suurem tõenäosus ohtliku ülekuumenemise ja dehüdratiseerumise tekkeks. Vältige alkoholi tarbimist, kuna see võib võimendada mõningaid Symbyaxi poolt põhjustatud kõrvaltoimeid.
Symbyax võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad halvendada teie mõtlemisvõimet või reaktsiooni. Olge ettevaatlik autojuhtimisel või kui tegelete millegi sellisega, mis nõuab teilt ärkvelolekut ja erksust.
Symbyaxi kõrvaltoimed
Pöörduge abi saamiseks kiirabi poole, kui teil esineb mõni neist allergilise reaktsiooni sümptomitest: lööve; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus.
Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb uusi või süvenevaid sümptomeid, nagu näiteks: muutused meeleolus või käitumises, ärevus, paanikahood, uneprobleemid või impulsiivsus, ärrituvus, erutatus, vaenulikkus, agressiivsus, rahutus, hüperaktiivsus ( vaimne või füüsiline ), suurenenud depressioon või kui teil esineb enesetapu- või enesevigastamismõtteid.
Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • ootamatu ja äärmuslik peavalu, ähmane nägemine, orientatsioonikaotus, valu rindkeres, tuimus ja probleemid nägemise, kõne või tasakaaluga;
 • suurenenud janutunne, tavapärasest sagedasem urineerimisvajadus, ülemäärane näljatunne või nõrkus;
 • palavik, lihasjäikus, orientatsioonikaotus, higistamine, kiire või ebaühtlane südamelöögisagedus, hingamisraskused;
 • äkilised ja kontrollimatud lihasliigutused;
 • haigushoog ( krambid );
 • minestamistunne;
 • kerged verevalumid või veritsus; või
 • iiveldus, kõhuvalu, alapalavik, isutus, tume uriin, savikarva väljaheide, kollatõbi ( naha või silmade kolletumine ).

Vähemtõsiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • neelamisraskused, vesine nohu, kurguvalu;
 • kaalutõus, käte või jalgade paistetus;
 • uimasus, keskendumisraskused, uneprobleemid ( unetus );
 • suukuivus, kõhulahtisus, muutused söögiisus; või
 • vähenenud seksuaaliha, impotentsus või raskused orgasmi saamisel.

See ei ole kõrvaltoimete täielik loetelu ja esineda võib ka teisi. Teavitage oma arsti kõigist ebatavalistest või tülitekitavatest kõrvaltoimetest.

Millisted teistel ravimitel võib Symbyaxiga koostoime avalduda?

Pidage nõu oma arstiga enne valu, artriidi, palaviku või paistetuse raviks mõeldud ravimite tarvitamist. Siia juurde kuuluvad ka aspiriin, ibuprofeen ( Advil, Motrin ), naprokseen ( Aleve, Naprosyn ), diklofenak ( Voltaren ), indometatsiin, piroksikaam ( Feldene ), nabumetoon ( Relafen ), etodolak ( Lodine ) jt. Ükskõik millise nendest ravimitest Symbyaxiga koos tarvitamine võib suurendada teie riski verevalumite või veritsuse tekkeks. Enne Symbyaxi tarvitamist teavitage oma arsti, kui tarvitate regulaarselt teisi unisekstegevaid ravimeid ( nagu näiteks külmetus- või allergiaravimid, narkootilised valuvaigistid, unetabletid, lihaslõdvestajad ja ravimid haigushoo või ärevuse raviks ). Need võivad suurendada Symbyaxi poolt tekitatavat unisust.
Järgnevatel ravimitel võib Symbyaxiga koostoime avalduda. Teavitage oma arsti, kui kasutate mõnda neist ravimitest:

 1. vinblastiin ( Velban );
 2. südamerütmiravimid või vererõhuravimid;
 3. trüptofaan ( vahel nimetatakse ka L-trüptofaaniks );
 4. liitium, klosapiin ( Clozaril, Fazaclo ), haloperidool ( Haldol );
 5. fenütoiin ( Dilantin ), karbamasepiin ( Carbatrol, Tegretol );
 6. verevedeldaja, nagu näiteks varfariin ( Coumadin );
 7. muul kujul fluoksetiin või olansapiin, nagu näiteks Prozac, Prozac Weekly, Sarafem või Zyprexa;
 8. teofülliin ( Theo-Dur, TheoBid, Uniphyl, Slo-Bid, Elixophyllin jt );
 9. Parkinsoni tõve ravimid, nagu näiteks bromokriptiin ( Parlodel ), pergoliid ( Permax ), pramipeksool ( Mirapex ), ropinirool ( Requip ) või kabergoliin ( Cabaser );
 10. almotriptaan ( Axert ), frovatriptaan ( Frova ), sumatriptaan ( Imitrex ), naratriptaan ( Amerge ), risatriptaan ( Maxalt ) või solmitriptaan ( Zomig ); või
 11. muud antidepressandid, nagu näiteks amitriptüliin ( Elavil ), tsitalopraam ( Celexa ), estsitalopraam ( Lexapro ), fluvoksamiin ( Luvox ), desipramiin ( Norpramin ), imipramiin ( Tofranil ), nortriptüliin ( Pamelor ) või sertraliin ( Zoloft ).

See nimekiri ei ole täielik ja võib olla ka teisi ravimeid, millel avaldub Symbyaxiga koostoime. Teavitage oma arsti kõigist retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida tarvitate. Siia juurde kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, ravimtaimetooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue ravimi tarvitamist ilma oma arsti teavitamata.