Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Somavert

ATC Kood: H01AX01
Toimeaine: pegvisomant
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/02/240/001 Somavert 10 mg Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanne Pulber: viaal (klaas) Lahusti: viaal (klaas) Pulber:  10 mg; Lahusti: 8 ml 30 viaali + 30 viaali

EU/1/02/240/002 Somavert 15 mg Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanne Pulber: viaal (klaas) Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 15 mg; Lahusti: 8 ml 30 viaali + 30 viaali

EU/1/02/240/003 Somavert 20 mg Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanne Pulber: viaal (klaas) Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 20 mg; Lahusti: 8 ml 30 viaali + 30 viaali

EU/1/02/240/004 Somavert 20 mg Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanne Pulber: viaal (klaas) Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 20 mg; Lahusti: 8 ml 1 viaal + 1 viaal