Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zyprexa Velotab - Zyprexa Velotab kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: N05AH03
Toimeaine: olanzapine
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

Zyprexa Velotab

Mis on Zyprexa Velotab?

Zyprexa Velotab on ravim, mis sisaldab toimeainena olansapiini. Seda turustatakse kollaste ümmarguste suus dispergeeruvate tablettidena (5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg). Suus dispergeeruvad tabletid lahustuvad suus.

Milleks Zyprexa Velotabi kasutatakse?

Zyprexa Velotabi kasutatakse skisofreenia ravimiseks täiskasvanud patsientidel. Skisofreenia on psüühikahaigus, millel on mitmesuguseid sümptomeid, sealhulgas mõtlemis- ja kõnehäired, hallutsinatsioonid (ebareaalsete asjade nägemine või kuulmine), kahtlustamine ja pettekujutlused. Zyprexa Velotabi saab kasutada ka esialgse ravivastusega patsientide paranemistulemuse efektiivseks säilitamiseks.

Samuti kasutatakse Zyprexa Velotabi mõõdukate või raskete maaniaepisoodide (meeleolu äärmuslik tõus) raviks täiskasvanud patsientidel. Seda võib kasutada ka episoodide kordumise (sümptomite taastekkimise) ennetamiseks bipolaarse meeleoluhäirega (vaimuhaigus, kus vahelduvad meeleolu liigne tõus ja langus) täiskasvanud patsientidel, kellel on tekkinud esialgne ravivastus.

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Zyprexa Velotabi kasutatakse?

Zyprexa Velotabi tablettide soovituslik algannus sõltub ravitavast haigusest: skisofreenia korral ja maaniaepisoodide ennetamiseks kasutatakse annust 10 mg päevas ning maaniaepisoodide raviks 15 mg päevas, välja arvatud kasutamisel koos teiste ravimitega, mil algannus võib olla 10 mg päevas. Annust kohandatakse olenevalt patsiendi ravivastusest ja ravimitaluvusest. Tavaline annusevahemik on 5–20 mg päevas. Suus dispergeeruvad tabletid asetatakse keelele, kus need süljes kiiresti lagunevad, või segatakse enne neelamist veega. Üle 65-aastased patsiendid ning neeru- ja maksaprobleemidega patsiendid võivad vajada väiksemat algannust (5 mg päevas).

Kuidas Zyprexa Velotab toimib?

Zyprexa Velotabi toimeaine olansapiin on antipsühhootikum (psühhoosivastane ravim). Seda nimetatakse ebatüüpiliseks antipsühhootikumiks, sest see erineb vanematest, alates 1950. aastatest turustatud antipsühhootikumidest. Selle täpne toimemehhanism ei ole teada, kuid aine seondub aju närvirakkude pinnal oleva mitme retseptoriga. See häirib neurotransmitterite vahendatavaid närviimpulsse. Arvatakse, et olansapiini kasulik toime seisneb neurotransmitterite 5-hüdroksütrüptamiini (serotoniin) ja dopamiini retseptorite blokeerimises. Et need neurotransmitterid 2/2

osalevad skisofreenia ja bipolaarse meeleoluhäire tekkimisel, aitab olansapiin ajutegevust normaliseerida, vähendades kõnealuste haiguste sümptomeid.

Kuidas Zyprexa Velotabi uuriti?

Zyprexa Velotab sisaldab sama toimeainet kui Zyprexa, millel on Euroopa Liidus müügiluba juba 1996. aastast. Sellel põhjusel kasutatakse Zyprexa Velotabi kasutamise toetuseks Zyprexaga tehtud uuringuid. Tehti kolm lisauuringut, milles selgitati, et suukaudsel manustamisel saavutatakse kummagi ravimiga olansapiini ühesugune sisaldus veres.

Milles seisneb uuringute põhjal Zyprexa Velotabi kasulikkus?

Nagu Zyprexa, leevendas Zyprexa Velotabi sümptomeid platseebost (näiv ravim) efektiivsemini. Zyprexa Velotab oli skisofreenia ravimisel, mõõdukate ja raskete maaniaepisoodide ravimisel ning taastekke ennetamiseks bipolaarse meeleoluhäirega täiskasvanud patsientidel sama efektiivne kui võrdlusravimid.

Mis riskid Zyprexa Velotabiga kaasnevad?

Zyprexa Velotabi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on unisus, kehakaalu tõus ja prolaktiini (teatud hormoon) taseme tõus. Zyprexa Velotabi kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Zyprexa Velotabi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla olansapiini või selle ravimi mõne muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Zyprexa Velotabi ei tohi kasutada suletud (kinnise) nurga glaukoomi (silma siserõhu järsk tõus) riskiga patsiendid.

Miks Zyprexa Velotab heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Zyprexa Velotabi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid skisofreenia raviks, sealhulgas kliinilise toime säilitamiseks jätkuvas ravis täiskasvanud patsientidel, kellel on esinenud esialgne ravivastus, keskmise raskusega või raske maaniaepisoodi raviks ning sümptomite taastekke ennetamiseks bipolaarse meeleoluhäirega patsientidel. Komitee soovitas anda Zyprexa Velotabile müügiloa.

Muu teave Zyprexa Velotabi kohta

Euroopa Komisjon väljastas Zyprexa Velotabi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Eli Lilly Nederland BV 3. veebruaril 2000. Müügiluba pikendati 3. veebruaril 2005 ja 27. septembril 2006.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2008.