Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Yellox

ATC Kood: S01BC11
Toimeaine: bromfenac sodium sesquihydrate
Tootja: Croma-Pharma GmbH

Artikli sisukord

Kokkuvõte üldsusele

Yellox

bromofenakk

Mis on Yellox?

Yellox on silmatilgalahus, mis sisaldab toimeainena bromofenakki.

Milleks Yelloxit kasutatakse?

Yelloxit kasutatakse täiskasvanud patsientidel katarakti (silmaläätse hägustumine) eemaldamise operatsiooni järgse silmapõletiku raviks.

Yellox on retseptiravim.

Kuidas Yelloxit kasutatakse?

Yelloxit manustatakse üks tilk põletikust haaratud silma(desse) kaks korda ööpäevas, alustades esimesel päeval pärast katarakti operatsiooni ja jätkates kahe nädala jooksul. Ravi ei tohi kesta kauem kui kaks nädalat.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silmaravimit, tuleb eri ravimid silma panna vähemalt 5-minutilise vahega.

Kuidas Yellox toimib?

Yelloxi toimeaine bromofenakk on mittesteroidne põletikuvastane ravim. See blokeerib prostaglandiine tootvat ensüümi tsüklooksügenaasi. Prostaglandiinid on teatud ained, mis osalevad põletikuprotsessis. Kuna see pärsib prostaglandiinide tootmist silmas, on Yelloxiga võimalik leevendada silmaoperatsiooni tõttu tekkinud põletikku.

Kuidas Yelloxit uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Yelloxi toimet muude katsetega.

Kahes põhiuuringus võrreldi Yelloxit platseeboga (näiv ravim) 527 patsiendil, kellel oli pärast katarakti operatsiooni tekkinud silmapõletik. Efektiivsuse põhinäitaja oli nende patsientide arv, kellel oli silmapõletik kahe ravinädala möödudes täielikult paranenud.

Milles seisneb uuringute põhjal Yelloxi kasulikkus?

Katarakti operatsiooni järgse silmapõletiku ravis oli Yellox efektiivsem kui platseebo. Ühes uuringus oli silmapõletik pärast kaht ravinädalat paranenud 66%-l Yelloxit saanud patsientidest (104 patsiendil 158st ), platseebot saanud patsientide seas oli see näitaja 48% (35 patsiendi 73st). Teises uuringus olid need näitajad 63% (124 patsiendil 198st) Yelloxit saanud patsientide puhul ja 40% (39 patsiendil 98st) platseebot saanud patsientide korral.

Mis riskid Yelloxiga kaasnevad?

Yelloxi kõige sagedamad või olulisemad kõrvalnähud on ebatavaline tunne silmas (0,5%), kerge või mõõdukas sarvkesta (silma eesosas paiknev läbipaistev kiht) erosioon (0,4%), silma kihelus (0,4%), silmavalu (0,3%) ja silma punetus (0,3%). Yelloxi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Yelloxit ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla bromofenaki, selle ravimi mis tahes muu koostisaine või muude mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes ülitundlikud (allergilised). Seda ei tohi kasutada patsiendid, kellel atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) või muud mittesteroidsed põletikuvastased ravimid tekitavad astmahoogusid, urtikaariat (sügelev lööve) või ägedat riniiti (ninakinnisus ja nohu).

Miks Yellox heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Yelloxi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Yelloxi kohta

Euroopa Komisjon andis Yelloxi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Croma-Pharma GmbH 18. mail 2011. Müügiluba kehtib viis aastat ja seda on võimalik pikendada.

Kui vajate Yelloxiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2011.